Інтерв’ю з Андрієм Володимировичем Ящуком | Подкаст

1 February 2024 року

Ящук А.В. – доктор філософії з історії та археології. 2023 р. захистив дисертацію «Міська геральдика Південної України: тенденції та трансформації історичного розвитку (кінець XVIII – перше двадцятиріччя XXI ст.)».

Упродовж 2016–2017 рр. – провідний архівіст відділу забезпечення збереженості та обліку Центрального державного електронного архіву України. З 2021 р. та до сьогодні – старший науковий співробітник відділу нумізматики Національного музею історії України. Автор публікацій з історії міської геральдики України XIX–XXI ст., присвячених питанням впливу державних ідеологій на створення та існування міських гербів, історії побутування в Україні так званої «радянської геральдики» та тенденціям розвитку сучасної міської геральдики, передусім на Півдні України.Інтерв'юер: Євген Сергійович Рачков.